üretim

Gıda Mühendisimiz ilgili listelerine göre profesyonel yemek yazılım programı yardımı ile üretim kadrosu ile birlikte üretilecek yemek miktarlarını belirler ve bu üretimleri planlar.

Yemek sayıları belirlenirken müşterilerin özel istekleri dikkate alınır. Üretim kadrosu yaptıkları üretim programının uygulanması için aşçıbaşı ile birlikte üretimi ve üretim birimlerini koordine eder.

Üretim kadrosu depodan gerekli olan malzemeleri "Malzeme İstek Formu" kullanarak teslim alır. Üretilen yemekleri sevkiyat programına uygun bir şekilde etiketlenerek sevke hazır hale getirir.